Narzędzia wspomagające prace związane z projektami edukacyjnymi

Jeśli chcesz poznać narzędzia wspomagające prace związane z projektami edukacyjnymi, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Podczas szkolenia poznasz narzędzia, które nie tylko urozmaicą prace nad projektem, ale także pozwolą je uporządkować, ulepszyć, podsumować oraz zaprezentować. Aplikacje: Padlet, AnswerGarden, Pinterest, Popplet lub Mind42, Tackk, Smore, Flisti, Canva

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zaprasza  nauczycieli na warsztat:

TIKowy projekt (edukacyjny)

Prowadząca Marta Florkiewicz-Borkowska

Termin: 19 października 2015 r
Godzina: 15.30 (czas trwania 5h lekcyjnych)

Czytaj dalej

Konferencja dla pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz pracowników świetlic

Poruszana na konferencji  tematyka:

  • Co ważne jest w edukacji matematycznej ?

 Joanna Zielińska doradca pomocy psychologiczno – pedagogicznej PODN

  • Jak pracować z uczniem z dyskalkulią ?

Agnieszka Gajda – Rudzka doradca metodyczny z matematyki PODN

  • Dyskalkulia – dobre praktyki

       mgr Anna Weiss PPP Wodzisław Śląski

Czytaj dalej

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli – Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji matematycznej dzieci.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza na 5 godzinne szkolenie n/t:  Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji zajęć z edukacji matematycznej dzieci.

Termin szkolenia: 22.10.2015 r. (czwartek) godz. 16.00

Miejsce szkolenia: Publiczne Przedszkole Kraina Uśmiechu w Gorzycach,  ul. Raciborska 55 Gorzyce

Cena szkolenia: 50,00 zł

Prowadzący: Ewa Zielińska

Zapisy poprzez formularz rejestracji: Zapisz się!

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli – Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego, co trudne.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza na 4 godzinne szkolenie n/t: Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu tego, co trudne.

Termin szkolenia: 23.10.2015r. (piątek) godz. 16.00

Miejsce szkolenia: Gminne Przedszkole w Mszanie,  ul. 1 Maja 81 Mszana

Cena szkolenia: 50,00 zł

Prowadzący: Ewa Zielińska

Zapisy poprzez formularz rejestracji: Zapisz się!

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego SP i gimnazjum

Zapraszam nauczycieli języka polskiego na Konferencję przedmiotowo-metodyczną , która odbędzie się 5 października 2015 r. o godz. 15.30 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Na spotkaniu będą omówione między innymi planowane w roku szkolnym konkursy i imprezy edukacyjne oraz wybrane zostaną tematy szkoleń na nadchodzący czas. Serdecznie zapraszam również na platformę Moodle, gdzie zamieszczone są aktualne wiadomości.

Proszę o potwierdzenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego.

STUDIA PODYPLOMOWE

W związku z podpisaną umową o współpracy pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, uprzejmie informujemy, iż pozostały ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych na kierunkach:

Przygotowanie pedagogiczne 

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 2 600 zł) – 2 ostanie  wolne miejsca

Oligofrenopedagogika

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 3 000 zł) – 2 ostatnie wolne miejsca

→  Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 2 900 zł) – 3 ostatnie wolne miejsca

Arteterapia w edukacji i terapii

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 3 500 zł) – 5 ostatnich wolnych miejsc

Integracja sensoryczna

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 4 500 zł) – 4 ostatnie wolne miejsca

Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 2 900 zł) – 4 ostatnie wolne miejsca

Logopedia

(czas trwania: 4 semestry, całkowity koszt studiów: 6 800 zł) – 4 ostatnie wolne miejsca

Doradztwo zawodowe i personalne 

(czas trwania: 3 semestry, całkowity koszt studiów: 3 000 zł) – 6 ostatnich  wolnych miejsc

Przy zapisie do 30 września 50 zł zniżki!

  • Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego).
  • Proponujemy zajęcia weekendowe (co drugi tydzień sobota, niedziela), w miłej i przyjaznej atmosferze.
  • Indywidualne podejście do każdego słuchacza.
  • Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)
  • Elastyczny system płatności (płatność w ratach, pierwsza rata do 5-go listopada)

Szczegółowe informacje – 32 661 11 46
www.wodzislaw.ahe.lodz.pl
Dokumenty przyjmujemy w biurze CKP:
os. 1 Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!
Wszystkie osoby 45 + mogą starać się o 80% dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (szczegółowe informacje dotyczące KFS otrzymają Państwo w Powiatowych Urzędach Pracy).

Październik w PODN

Przedstawiamy zestawienie form doskonalenia zaplanowanych do realizacji w październiku. Szczegółowe informacje na temat szkoleń są zamieszczane na bieżąco na stronie www PODN. Informacje można również uzyskać telefonicznie w sekretariacie ośrodka.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do uczestnictwa w szkoleniach.

Oferta – październik