Konsultacje metodyczne ze współautorką „Naszego elementarza”, Dr Lidią Wollman

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza na

Konsultacje metodyczne

ze współautorką

„Naszego elementarza”,

Dr Lidią Wollman1

O PRZYGOTOWANIACH SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

DO PRACY Z NOWYM PODRĘCZNIKIEM

 

 

Prowadzący szkolenie:………………………………………………………. Lidia Wollman1

Miejsce szkolenia:…………………………………………………………….. Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku

                                                                                                                    im. Mikołaja Kopernika

Termin szkolenia:……………………………………………………………… 25 września 2014r.

Adresaci:………………………………………………………………………….. nauczyciele klas początkowych

Koszt szkolenia:………………………………………………………………… 40 zł/osoba (przy założeniu, że w szkoleniu

będzie uczestniczyło min. 30 osób)

 

TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA:

1. Teoretyczne podstawy elementarza.

2. Budowa elementarza i omówienie poszczególnych jego części.

3. Uwagi metodyczne do realizacji zagadnień omówionych w elementarzu.

4. Odpowiedzi na pytania i uwagi nauczycieli.

 

 

1 Lidia Wollman – doktor nauk humanistycznych, ekspert w zakresie nauczania początkowego, autorka kilkudziesięciu publikacji dla uczniów i nauczycieli – jest współautorką przygotowanego przez MEN darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Doświadczony pedagog z zakresu nauczania zintegrowanego. Jest adiunktem na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi tam zajęcia z m.in. podstaw edukacji wczesnoszkolnej i podstaw nauczania środowiska dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, gdzie prowadzi też m.in. praktyki pedagogiczne oraz zajęcia z przedmiotów: teoria i metodyka wychowania przedszkolnego, edukacja społeczno-przyrodnicza w przedszkolu, edukacja środowiskowa z metodyką w kl. I-III, podstawy nauczania o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz metodyka nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego w kl. I-III. Zob.: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/948-lidia-wollman-wspolautorka-darmowego-podrecznika-dla-pierwszaka