Komunikat o naborze kandydatów na doradcę metodycznego

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego o wszczęciu procedury powierzenia funkcji doradcy metodycznego Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór kandydatów na doradcę metodycznego:

  1. wychowania fizycznego
  2. chemii

Nabór dotyczy tylko nauczycieli szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Opis wymagań stawianych kandydatom, sposób zgłaszania kandydatów, wykaz niezbędnych dokumentów oraz wzory załączników są do pobrania na witrynie podn.bip.powiatwodzislawski.pl w BIP-ie w zakładce „Procedura powoływania doradcy metodycznego”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

  • do 21 sierpnia 2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie PODN, 1 Maja 16 A, 44-304 Wodzisław Śląski.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Nabór kandydatów na doradcę metodycznego wychowania fizycznego” lub „Nabór kandydatów na doradcę metodycznego chemii”

  Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

  • 28 sierpnia 2017r., 8.00; PODN, adres j.w.           

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie PODN codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. (32) 72-93-242.

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 64
W tym tygodniu: 1388
W sumie: 232212