Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, wychowawców, pedagogów, dyrektorów szkół na konferencję

Temat: Wychowanie młodego człowieka w kontekście zagrożeń skrajnymi ideologiami

Termin: 21 lutego 2018r., godz. od 14.00 do 16.30

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prowadzący: dr Piotr Setkiewicz – kierownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu; Jacek Purski – prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego w Warszawie; dr Aleksandra Wentkowska – pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Szkolenie bezpłatne

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy na stronie  www.podn.wodzislaw.pl

PROGRAM KONFERENCJI

14.00–14.05 Przywitanie gości.
 

 

 

 

 

 

 

 

14.05–14.50

 

 

Zjawisko Auschwitz denial w powojennym świecie.


Dr Piotr Setkiewicz,  Kierownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę doktorską pt. “IG Farben – Werk Auschwitz 1941-1945” obronił na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę
w Dziale Naukowym Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau rozpoczął w 1988. W latach 2001-2007 kierował pracami muzealnego Archiwum. Od 2008 roku jest kierownikiem Działu Naukowego zajmującego się przede wszystkim badaniami nad historią KL Auschwitz i upowszechnianiem jej wyników – w formie publikacji książkowych i artykułów zamieszczanych w prasie fachowej. Zainteresowania naukowe doktora Setkiewicza oscylują wokół tematyki zatrudnienia więźniów
w niemieckim przemyśle, historii podobozów KL Auschwitz, w szczególności KL Auschwitz III Monowitz.

 14.50–15.00 Przerwa kawowa.
 

15.00–15.45

 

Radykalizacja młodzieży: neonazizm, rasizm, neofaszyzm i nacjonalizm.

                                                        
Jacek Purski
, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego w Warszawie.

Dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Od 2017 roku w gronie ASHOKA Fellow. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oraz Collegium Civitas. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, w którym m.in. animował kampanie społeczne oraz reprezentował organizację w mediach. W roli konsultanta
i eksperta współpracował z UEFA w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej EURO 2012 „RESPECT Diversity – Football Unites” oraz FIFA podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku. Uczestnik konferencji i szkoleń międzynarodowych m.in. w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Komisji Europejskiej – Radicalisation Awareness Network (RAN), podczas których prezentował zagadnienia związane z problemami radykalizacji i rasizmu.

15.45–16.30

 

 

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przestępstw z nienawiści.

 

Dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, adiunkt w Katedrze Filozofii Europejskiej Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Instytutu Europejskiego we Florencji; Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w Hadze; Uniwersytetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych (m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International Law Moot Court Competition w Hadze). W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Niemczech, Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie czy na Tajwanie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, redaktor lokalnych
i międzynarodowych zeszytów europejskich.