Wyniki II edycji Międzynarodowego Konkursu LinquaART.eu

Organizatorzy II edycji Międzynarodowego Konkursu LinquaArt.eu pod tegorocznym hasłem: „Kadrem malowane. W lustrze wyobraźni-  dzień z życia szkoły. ” serdecznie dziękują uczestnikom i nauczycielom-opiekunom za przesłanie prac konkursowych.

Poniżej prezentujemy zbiorczą listę laureatów i osób wyróżnionych. Ogłoszenie wyników ze szczegółową informacją o zdobytych miejscach i przyznanych nagrodach odbędzie się podczas uroczystości finałowej w dniu 8 czerwca 2018 r w auli I LO im.14 Pułku Powstańców Śląskich

w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1. Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną  powiadomieni telefonicznie lub mailowo o warunkach udziału w uroczystej gali.

 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a nauczyciele podziękowania w wersji elektronicznej do 20 czerwca 2018 r.

 

The organizers of 2nd  International contest   LinquaART.eu   entitled:  „ In a film frame. A day from your school life in a mirror of imagination” would like to thank all the participants and teachers for taking part in the contest.

Below we are  presenting  the list of winners and awarded participants. The results and detailed information about awards and prizes will be presented during the final gala. It will take place on 8th June 2018 in I LO in Wodzisław  Śląski, Szkolna  1. The winners, awarded participiants and their teachers will be additionally informed about the conditions of taking  part in the final ceremony by email or phone.

Other participants and teachers  will receive diplomas by emails by 20 of June 2018.

 

Организаторы Международного конкурса LinquaArt.eu, mема II выпуска ”  Кадром нарисовано. В зеркале воображения- один день из школьной жизни, благодарят участников

и их учителей за участие в конкурсе. Ниже представлен список лауреатов и призёров. Результаты будут объявлены вместе с подробной информацией   во время торжественного завершения конкурса 8 июня 2018г. в актовом зале 1 Общеобразовательного лицея в городе Водзислав Силезский , ул.Школьная 1. Участники -призёры будут дополнительно уведомлены об условиях участия в торжественном закрытии конкурса по телефону или по электронной почте.

Остальные участники получат дипломы а их учителя  благодарственные письма в электронном виде до 20 июня 2018г.

 

1.Kmetov Aleksandr, Moldova, Kishiniov, Liceum im.Gogola

2.Wieszołek Julia, Polska, Rydułtowy, I LO

3.Błatoń Jagoda, Polska, Wodzisław Śląski, ZSE

4.Amalie Benesova, Czechy, Hlucin, Gimnazium Josefa Kainara

5.Ewelina Orlik, Niemcy, Berlin, Internationale Schule

6.Igor Żmudzki, Polska, Ruda Śląska, ZSO 3

7.Adrian Bugdoł, Polska, Rydułtowy, I LO

8.Elze Slizyte, Litwa, Użpaliu, Gimnazia

9.Rołan Sagandykov, Kazakhstan, Balkhash, shkola nr 1

10.Lotsulashvili Elizaveta. Gruzja, Tbilisi, Georgian-American High School

11.Szymańska Weronika, Polska, Ruda Śląska, ZSO 3

12.Godzwon Julia, Polska, Rydułtowy, SP 4

13.Kosarev Borys, Rosja, Novosibirsk, Gimnazjum 1

14.Borys Natalia, Polska, Ruda Śląska, ZSO 3

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 109
W tym tygodniu: 109
W sumie: 218414