Zapraszamy nauczycieli wychowawców, pedagogów na szkolenie

Temat: Samodzielność ucznia w aspekcie rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych

Termin: 10 grudnia 2018r., godz. 15.30

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prowadzący: Joanna Zielińska – doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Koszt szkolenia: 20 zł/osoba

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.podn.wodzislaw.pl