Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie

Temat: Edukacja włączająca; modele pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera w klasach I-III

Termin: 28 stycznia 2019r.,  godzina 15.00

Miejsce:  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prowadzący: Małgorzata Konsek doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Koszt szkolenia: 20 zł/os.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.podn.wodzislaw.pl