Powiatowy Konkurs Umiejętności Ślusarskich rozstrzygnięty !!

W ostatnim tygodniu marca 2019 r. odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu Umiejętności Ślusarskich. Wzięli w nim udział uczniowie i słuchacze Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Wodzisławiu Śląskim, oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia z Radlina.

Jak co roku zadaniem uczestników było wykonanie elementu zgodnie z otrzymanym rysunkiem technicznym. Ocenie podlegała dokładność, precyzja wykonania, przestrzeganie przepisów BHP oraz ergonomia pracy. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Patronat nad konkursem objął Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Laureaci konkursu tym razem otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które ufundowała Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Po sprawdzeniu wszystkich prac laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Wojciech Strączek, uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., kształcący się na kierunku operator obrabiarek skrawających.

II miejsce – Dawid Cofalik, uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., kształcący się na kierunku technik mechanik na podbudowie kwalifikacji ślusarz.

III miejsce – Wojciech Dembek, uczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., kształcący się na kierunku operator obrabiarek skrawających.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Górecki Rafał

Bielec Adam