Katarzyna Hawel

Wyniki V Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl.IV-VI szkół podstawowych

06.06.2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI. Uczestnicy zmierzyli się z dyktandem najeżonym trudnościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Po sprawdzeniu prac wyłoniono trzech laureatów:

I miejsce:    EMILIA LINDE ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wodzisławiu Śląskim

II miejsce:   TOMASZ KRAUSE ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

IIImiejsce:  KLAUDIA KUBICA ze Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie

Organizatorem konkursu była p.Blandyna Kopka oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

Wyniki Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego dla klas IV-VI

W czwartek 21 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Połomi odbył się VI Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla klas IV-VI. Do pisania testu literacko-językowego przystąpiło 26 uczestników. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa wyłoniła 6 laureatów, którzy przekroczyli próg 80% punktów. Wszyscy laureaci z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu.

Lista laureatów:

I miejsce: EMILIA LINDE (Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.)

II miejsce: MARTYNA IRCZYK (Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie)

III miejsce: MARTA SZCZUREK (Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie)

laureat: NATALIA SOBOL (Szkoła Podstawowa w Syryni)

laureat: MARTA ZIĘTEK (Szkoła Podstawowa w Pszowie)

laureat: POLA WILCZYŃSKA (Szkoła Podstawowa nr 15 w Wodzisławiu Śl.)

Wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom gratulujemy świetnych wyników!

 

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy uczniów zgłoszonych na powiatowy konkurs do Szkoły Podstawowej w Połomi  w dniu 26 kwietnia o godz. 11.30. Jeśli zgłoszenia dokonano mailowo i nie załączono karty zgłoszenia, prosimy pobrać poniżej szablon karty i dostarczyć podpisany oryginał w dniu konkursu. Na platformie Moodle w zakładce: przedmioty ogólnokształcące- język polski SP i GIM znajdują się testy z poprzednich lat. Hasło: polski. Zapraszamy do udziału w naszych konkursach powiatowych. W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą metodycznym P. Katarzyną Hawel

Karta zgłoszenia                        Regulamin SP 2017 (1)

III Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – wyniki

29 kwietnia 2016r. o godz.12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach odbył się III Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Do tegorocznej edycji  zgłosiło się 29 uczniów klas IV-VI, którzy zmierzyli się z testem literacko-językowym oraz wykazali się doskonałą znajomością lektur: “Przygody Tomka Sawyera” i “Ten obcy”. Jury po sprawdzeniu prac wyłoniło trzy laureatki.

I miejsce:      JULIA KOTULA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach

II miejsce:    NATALIA KAMIŃSKA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie

III miejsce:  JOANNA TUREK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr7 w Wodzisławiu Śl.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

Złoty Wawrzyn 2016- wyniki konkursu

Nagrody literackie XV Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn”2016 zostały przyznane w dwóch kategoriach na wszystkich etapach edukacyjnych. Młodzi poeci i prozaicy nadesłali ponad 140 utworów. Komisje wyłoniły laureatów, którzy spotkają się na gali rozdania nagród 25 kwietnia 2016 r. o godz.12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

ZŁOTY WAWRZYN 2016

Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Zapraszamy uczniów do udziału w zmaganiach konkursowych. Organizatorem tegorocznej edycji wraz z PODN jest gmina Marklowice (Szkoła Podstawowa nr 1) Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 8 kwietnia na kartach zgłoszeniowych. Prosimy również  nauczycieli, aby zapoznali się dokładnie z zapisami regulaminowymi. Wszelkie pytania można kierować do p. Katarzyny Hawel.

Regulamin SP 2015-16 .

Karta zgłoszenia

ZŁOTY WAWRZYN 2016

Zapraszamy uczniów wszystkich etapów edukacyjnych do składania prac literackich na coroczny Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży “Złoty Wawrzyn” 2016. Termin składania prac upływa 1 kwietnia 2016r. Przyjmujemy utwory poetyckie i prozatorskie. Finał konkursu planowany jest na 25 kwietnia 2016r. Zapraszamy młodych twórców do podzielenia się swoimi dziełami. W załączniku dostępny jest regulamin konkursu.

ZłotyWawrzyn 2016