Język angielski

Lp. Nazwa dokumentu Autor / Wprowadzający
1 Dysleksja Iwona Grajner
2 Konspekt lekcji otwartej Iwona Grajner
3 Praca z uczniem zdolnym Iwona Grajner
4 Rola motywacji w nauczaniu języka obcego Bogumiła Różańska-Świerkot
5 Lekcja otwarta (dokument) Iwona Grajner
6 Lekcja otwarta (prezentacja) Iwona Grajner
7 Lekcja otwarta.Can we predict the future? Iwona Grajner
8 Zmiany w egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2014/2015 Joanna Dziwoki
9 Podstawa programowa etap 1 Katarzyna Weiss
10 Podstawa programowa etap II wersja II.1 Katarzyna Weiss
11 Podstawa programowa etap II wersja II.2 Katarzyna Weiss
12 Podstawa programowa II.DJ.1, II.DJ.2 Katarzyna Weiss
13 Gry wprowadzające, rozgrzewkowe i podsumowujące Katarzyna Weiss
14 SCENARIUSZ making stories Katarzyna Weiss
15 Lekcja otwarta Katarzyna Weiss
16 Kompetencje kluczowe -opis Katarzyna Weiss