Języki obce

Lp. Nazwa dokumentu Autor / Wprowadzający
1 Arkusz obserwacji lekcji Bogumiła Różańska-Świerkot
2 Artykuł o Konkursie Polak w Europie Bogumiła Różańska-Świerkot
3 Dialog kultur – szkolna wymiana polsko-rosyjska Bogumiła Różańska-Świerkot
4 Egzamin gimnazjalny z języka obcego Iwona Grajner
5 Integracja europejska, a wymiana młodzieży. Bogumiła Różańska-Świerkot
6 Konspekt lekcji języka rosyjskiego przeprowadzonej w Gladbeck ( Niemcy) Bogumiła Różańska-Świerkot
7 Oceniane wnioski Bogumiła Różańska-Świerkot
8 Podcasting na lekcji języka niemieckiego Radka Morongova
9 Podcasting na lekcji języka rosyjskiego Radka Morongova
 10 Strategie ludyczne a aktywność językowa uczniów w świetle literatury i realnej rzeczywistości szkolnej Bogumiła Różańska-Świerkot
 11 Weblog na lekcji języka niemieckiego Radka Morongova
 12 Weblog na lekcji języka rosyjskiego Radka Morongova
 13 Materiały z konferencji 21.10.2009 Iwona Grajner
 14 Mnemotechniki w nauczaniu języka obcego Bogumiła Różańska-Świerkot
 15 Rola motywacji w nauczaniu języka obcego Bogumiła Różańska-Świerkot
 16 Lekcja otwarta z j. rosyjskiego: Wygląd zewnętrzny człowieka – wprowadzenie i utrwalenie słownictwa Bogumiła Różańska-Świerkot
 17 Wspieranie autonomii ucznia na lekcji języka obcego Iwona Grajner
 18 Edukacja globalna w nauczaniu języków obcych, czyli drezdeńskich wspomnień czar. Małgorzata Matus, Katarzyna Muszalik
 19 Cieszyn 2012 – wyjazdowe warsztaty metodyczne nauczycieli bibliotekarzy. Joanna Szewczyk, Anna Bułat
 20 Wenera Galimyanowa – streszczenie warsztatu metodycznego. Bogumiła Różańska-Świerkot
 21 Olga Nikolajewna Marchenko – streszczenie warsztatów w języku polskim. Bogumiła Różańska-Świerkot
 22 Wykład prof. Galiny Obernihiny – streszczenie w języku polskim. Bogumiła Różańska-Świerkot