Wychowanie fizyczne

Lp. Nazwa dokumentu Autor / Wprowadzający
1 Aktywizujący system oceniania z wychowania fizycznego Grzegorz Miler
2 Ocena postępu sprawności motorycznej ucznia Monika Fojcik
3 Program organizacji dnia dziecka Monika Fojcik
4 Propozycje standardów osiągnięć i ocen sprawności fizycznej Monika Fojcik
5 Przepisy gry w tenisa stołowego Grzegorz Miler
6 Tworzenie programów autorskich – wychowanie fizyczne Monika Fojcik
7 Zestaw ćwiczeń kontrolno-oceniających w SP Grzegorz Miler
8 Zestaw zadań kontrolno-oceniających – gimnazjum Grzegorz Miler
9 Zmiany w prawie dotyczące wychowania fizycznego Monika Fojcik
10 Co warto wiedzieć o podstawie programowe Monika Fojcik
11 Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej Monika Fojcik
12 Harmonogram rok po roku Monika Fojcik
13 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Monika Fojcik
14 Podstawa programowa z komentarzami Monika Fojcik
15 Wymagania i zapisy doryczace Edukacji Zdrowotnej Monika Fojcik
16 Ramowe plany nauczania dla szkół publicznych Sebastian Pierchała
17 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Sebastian Pierchała
18 Współczesne tendencje w technice pływania, nietypowe ćwiczenia pływackie Sebastian Pierchała
19 Przepisy gry w piłkę siatkową Sebastian Pierchała
20 ZPRP przepisy gry 2010 Sebastian Pierchała
21 Podstawa Programowa z wychowania fizycznego Sebastian Pierchała
22 Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego
Sebastian Pierchała
23 Programy nauczania z wychowania fizycznego Sebastian Pierchała
24 Rozporządzenie w sprawie oceniania , klasyfikowania itd. Sebastian Pierchała