Dyrektor

mgr Iwona Miler

Przebieg pracy zawodowej:

 • Od 1985 roku związana z oświatą. Najpierw jako nauczyciel języka polskiego
  w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. W roku szkolnym 2005/6 doradca metodyczny języka polskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
  a od września 2006 roku konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
   w Wodzisławiu Śląskim.
 • Autorka licznych programów szkoleniowych, pomysłodawca Wiosennych Spotkań Metodycznych i Regionalnego Forum Edukacyjnego.
 • Egzaminator maturalny z języka polskiego, wieloletnia przewodnicząca zespołu egzaminatorów matury z języka polskiego.
 • Współpraca z FRSE w Warszawie – promotorka Programu eTwinning
  w województwie śląskim
 • Uzyskane nagrody:
  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 2000r.
  Śląskiego Kuratora Oświaty – 1998r.
  Starosty Wodzisławskiego – 2008r.; 2011r; 2016r.
  Dyrektora -1989r.; 1991r.; 1995r.; 2001r.;2005r.; 2007r.; 2009r.; 2010r.;2012r.; ;
  Srebrny Krzyż Zasługi – 2001r.
  Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2010r.
 • Od 1 kwietnia 2017 r. dyrektor PODN w Wodzisławiu Śląskim
 • W planach m.in.:
  – uzyskanie akredytacji kuratorium oświaty
  – urządzenie sali na 100 osób
  – rozbudowa szkoleniowej platformy e-learningowej
  – wsparcie szkół w przygotowaniu do reformy oświaty