Spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego,
zainteresowanych wykorzystaniem materiałów 169 kursów do kształcenia zawodowego, wytworzonych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” w praktyce szkolnej.
Spotkania odbędzie się w siedzibie PODN w Wodzisławiu, w dniu 5 marca o godzinie 15.30
Zgłoszenia na adres pkauch@podn.wodzislaw.pl do 4.03.2015 r.
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej”

Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej” dla szkół w obszarze Delegatury w Rybniku odbędzie się 18 marca 2015r. (środa) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli o godz. 10.30.

Szkoły, które zgłosiły swoich uczniów do konkursu zostaną powiadomione o terminie również e’mailowo.

Koordynator konkursu z ramienia
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Iwona Miler
konsultant@podn.wodzislaw.pl

 

Lekcja otwarta dla polonistów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszam nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na lekcję otwartą dotyczącą funkcji komunikatywnej  tekstu i jej odmian
Prowadzący: Patrycja Swierczyna
Miejsce: II LO im. ks. prof. J.Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 41 (sala34)
Termin: 27 lutego 2015r. (piątek) godz. 14.15
Proszę o potwierdzenie obecności do czwartku 26 lutego na adres mkrupa@podn.wodzislaw.pl lub mkrupa@wp.pl

Serdecznie zapraszam.

 

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego-kurs na platformie e-learningowej PODN

Nowość w ofercie PODN – kurs na platformie e-learningowej PODN:
1. termin rozpoczęcia I edycji 2 marca 2015,
2. zgłoszenia udziału w kursie proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl,
3. po zakończeniu kursu materiały będą dostępne do zakończenia stażu.,
4. koszt udziału w kursie 35 zł.
Uwaga! Nabór ciągły, kolejne edycje zostaną uruchomione w miarę napływu zgłoszeń
Kurs przeznaczony dla nauczycieli:
1. odbywających staż;
2. planujących rozpoczęcie stażu od września 2015;
3. kończących staż w maju 2015
Cele i efekty kształcenia
1. Cel główny kursu:
• Zapoznanie się z wymaganiami kwalifikacyjnymi na nauczyciela dyplomowanego
i sposobami realizacji stażu
2. Cele szczegółowe kursu:
Nauczyciel:
• zna i stosuje się do Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego oraz zapisy ustawy Karta Nauczyciela,
• potrafi określić zadania nauczyciela do realizacji podczas stażu i zastosować je w praktyce szkolnej,
• potrafi stworzyć dokumentacje własną i przygotować się do rozmowy.
3. Zasady pracy podczas kursu
Kurs trwa 4 tygodnie. Uczestnik kursu zobowiązany jest do wykonania zadań, będących warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu. Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie merytoryczne, życzliwość prowadzącego kurs. Oczekiwane aktywności uczestników: dyskusje na Forum merytorycznym, realizacja zadań, ćwiczeń i quizów, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

zgłoszenie – kurs

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 67
W tym tygodniu: 1391
W sumie: 232215