Sieć współpracy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Przedmiot: Historia, wos
Dla kogo: Nauczyciele historii i wos SP, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych
Prowadzący: Marcin Kopczyński
Temat: Sieć współpracy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
Data: 10.02.2014
Godzina: 15:10 – 16:30
Miejsce: PODN Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A
Więcej: Głównym celem spotkania jest zaprezentowanie nauczycielom kursu e-learningowego na platformie PODN, który ma służyć jako forum wymiany opinii i dobrych praktyk między zainteresowanymi nauczycielami. Aktywność na kursie nie podlega ocenie. Aktywni uczestnicy kursu otrzymają pod koniec roku szkolnego zaświadczenie o udziale w powiatowej sieci współpracy. Kurs ma charakter dobrowolny: zapisy na kurs dokonywane są na wniosek uczestnika (nauczyciela), podobnie jak rezygnacja z udziału w przedsięwzięciu. Powstał jako uzupełnienie wsparcia nauczycieli przedmiotów historia i wiedza o społeczeństwie realizowanego przez doradcę metodycznego.