KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszam nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencję przedmiotowo-metodyczną, która odbędzie się 1 października 2014 o godzinie 15.30 w PODN w Wodzisławiu Śląskim. Tematem konferencji będzie monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Joanna Dziwoki

SZKOLENIE: Pierwsza pomoc przedmedyczna 8.10.2014

SZKOLENIE: Pierwsza pomoc przedmedyczna

TERMIN: 08 października 2014r. (środa) –  godz. 15.00

LICZBA GODZIN:   6 godz.

KOSZT: 75zł

PROWADZĄCY:   Leszek Sacharczuk- ratownik medyczny

MIEJSCE:     Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Os. 1 Maja 16 A, 44-304 Wodzisław Śl.

 

Chętnych prosimy o telefoniczne (32-72-93-242), osobiste lub pocztą e-mail potwierdzenie udziału do 07 października 2014.

Szczegóły

Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję metodyczną, która odbędzie się 8 października 2014 r. o godz.16.00 w PODN w Wodzisławiu Śląskim (Oś. 1 Maja 16). Temat konferencji: Co nowego w roku szkolnym 2014/2015, czyli zmiany w prawie oświatowym od 1 września. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 06.10.2014 r. na adres mlasecka@podn.wodzisław.pl.

Prowadzący: Mirosława Lasecka

Konferencja dla nauczycieli matematyki – gimnazja

Zapraszam nauczycieli matematyki na pierwsze w roku szkolnym 2014/2015 wspólne spotkanie, które odbędzie się
6.10.2014 r. o godzinie 15:00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Osiedle 1 Maja 16A.
Temat główny konferencji: „Analiza egzaminu gimnazjalnego 2014”

Prowadzący: Agnieszka Rudzka-Gajda

Konferencja dla nauczycieli matematyki – szkoły podstawowe

Zapraszam na pierwsze wspólne spotkanie nauczycieli matematyki szkół
podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.

 
Konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych odbędzie się 24.09.2014r. o
godzinie 15:00 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Osiedle 1 Maja 16A.

Temat główny konferencji: „Analiza sprawdzianu po szkole podstawowej 2014

Prowadzący: Agnieszka Rudzka-Gajda

Konsultacje metodyczne ze współautorką „Naszego elementarza”, Dr Lidią Wollman

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza na

Konsultacje metodyczne

ze współautorką

„Naszego elementarza”,

Dr Lidią Wollman1

O PRZYGOTOWANIACH SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

DO PRACY Z NOWYM PODRĘCZNIKIEM

 

 

Prowadzący szkolenie:………………………………………………………. Lidia Wollman1

Miejsce szkolenia:…………………………………………………………….. Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku

                                                                                                                    im. Mikołaja Kopernika

Termin szkolenia:……………………………………………………………… 25 września 2014r.

Adresaci:………………………………………………………………………….. nauczyciele klas początkowych

Koszt szkolenia:………………………………………………………………… 40 zł/osoba (przy założeniu, że w szkoleniu

będzie uczestniczyło min. 30 osób)

 

TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA:

1. Teoretyczne podstawy elementarza.

2. Budowa elementarza i omówienie poszczególnych jego części.

3. Uwagi metodyczne do realizacji zagadnień omówionych w elementarzu.

4. Odpowiedzi na pytania i uwagi nauczycieli.

 

 

1 Lidia Wollman – doktor nauk humanistycznych, ekspert w zakresie nauczania początkowego, autorka kilkudziesięciu publikacji dla uczniów i nauczycieli – jest współautorką przygotowanego przez MEN darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Doświadczony pedagog z zakresu nauczania zintegrowanego. Jest adiunktem na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi tam zajęcia z m.in. podstaw edukacji wczesnoszkolnej i podstaw nauczania środowiska dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jest również wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, gdzie prowadzi też m.in. praktyki pedagogiczne oraz zajęcia z przedmiotów: teoria i metodyka wychowania przedszkolnego, edukacja społeczno-przyrodnicza w przedszkolu, edukacja środowiskowa z metodyką w kl. I-III, podstawy nauczania o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz metodyka nauczania środowiska społeczno-przyrodniczego w kl. I-III. Zob.: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/948-lidia-wollman-wspolautorka-darmowego-podrecznika-dla-pierwszaka

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 4
W tym tygodniu: 86
W sumie: 189241