Konferencja Przeciwdziałanie dyskryminacji, nierównemu traktowaniu w życiu codziennym i cyberprzestrzeni.

Dyrektorzy Szkół

Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

oraz Placówek Oświatowych

Powiatu Wodzisławskiego

            Uprzejmie zapraszam pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych oraz pracowników świetlic na konferencję przedmiotowo – metodyczną z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej. Wykład pod tytułem:

Przeciwdziałanie dyskryminacji, nierównemu traktowaniu

w życiu codziennym i cyberprzestrzeni.

 wygłosi Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiej Policji ds. Ochrony Praw Człowieka podinspektor Krzysztof Kazek

Konferencja odbędzie się:

9 marca (poniedziałek) 2015 roku

w godzinach 13.00 – 15.00

w Sali Konferencyjnej, ul. Pszowska 92A

(obok Zespołu Szkół Technicznych).

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych o oddelegowanie zainteresowanych nauczycieli na wspomnianą wyżej konferencję.

Proszę o potwierdzeniena adres mailowy udziału w konferencji:

jbzielinska@gmail.com do dnia 04.03.2015 r.

Doradca metodyczny

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

mgr Joanna Zielińska

(tel. 509 645516)

 

Konsultant PODN

mgr Artur Różycki

(tel. 32 72 93 210)

Szczegóły

Lekcja otwarta dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum i SP z warsztatami

Zapraszam nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem tablicy multimedialnej w nauczaniu ortografii na lekcję otwartą w dniu 13 marca 2015 o godz. 14.30 do Gimnazjum w Pszowie. Lekcję poprowadzi p.Hanna Krzykała, a po lekcji proponuję warsztaty na temat ćwiczeń korygujących różne błędy językowe. Przypominam, że praca nad błędami językowymi jest w tym roku tematem wybranym przez sieć nauczycieli.

Konferencja metodyczna „Jak zastosować na lekcjach elementy oceniania kształtującego” 16.03.2015

ZAPROSZENIE

Zapraszam nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną:

– szkoły podstawowe  16.03.2015r. o godz. 15.00 w PODN w Wodzisławiu Śl.

– gimnazja 16.03.2015r. o godz. 17.00 w PODN w Wodzisławiu Śl.

Program konferencji:

  • spotkanie z przedstawicielami wydawnictw WSiP I Nowa Era.
  • terminy konkursów powiatowych.
  • wydawanie materiałów do konkurs Kangur.
  • szkolenie dotyczące elementów oceniania kształtującego.
  • sprawy bieżące, konsultacje indywidualne.

Doradca metodyczny

Agnieszka Rudzka-Gajda

 

Spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkanie nauczycieli kształcenia zawodowego,
zainteresowanych wykorzystaniem materiałów 169 kursów do kształcenia zawodowego, wytworzonych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” w praktyce szkolnej.
Spotkania odbędzie się w siedzibie PODN w Wodzisławiu, w dniu 5 marca o godzinie 15.30
Zgłoszenia na adres pkauch@podn.wodzislaw.pl do 4.03.2015 r.
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej”

Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji lagrowej” dla szkół w obszarze Delegatury w Rybniku odbędzie się 18 marca 2015r. (środa) w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli o godz. 10.30.

Szkoły, które zgłosiły swoich uczniów do konkursu zostaną powiadomione o terminie również e’mailowo.

Koordynator konkursu z ramienia
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Iwona Miler
konsultant@podn.wodzislaw.pl

 

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 20
W tym tygodniu: 1329
W sumie: 226082