Działa Wirtualny Punkt Doradztwa

28Paź

Działa Wirtualny Punkt Doradztwa

Wirtualny Punkt Doradztwa powstał w ramach grantu "Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stworzyliśmy WPD, aby umożliwić nauczycielom zadawanie pytań, komentowanie i wymianę pomysłów dotyczących zdalnego nauczania. Jest ono otwarte dla każdego zainteresowanego nauczyciela uczestniczącego w grancie. Zapraszamy do dyskusji :-)

 

Punkt znajduje się na platformie e-learningowej PODN www.platforma.podn.wodzislaw.pl Aby skorzystać z materiałów, należy założyć konto na naszej platformie.

Jak przejść do Wirtualnego Punktu Doradztwa?


Celem "Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej" projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.


Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekt „Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej” w ramach Projektu Grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój; oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


Grantodawca to Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, który realizuje projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę prywatności i wykorzystania plików cookies