Zapisy na konferencje, szkolenia i warsztaty

Uwaga!
W przypadku chęci zgłoszenia kilku osób z danej szkoły (placówka) prosimy o wypełnienie dla każdej z nich poniższego formularza.

Dostępne szkolenia (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane, format daty RRRR-MM-DD)

Miejsce urodzenia (wymagane)

Stanowisko

Telefon

Adres email (wymagane)

Nazwa zakładu pracy (wymagane)

Typ (wymagane)

Organ prowadzący (wymagane)

Płatnik (wymagane)
Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę proszę o wypełnienie poniższych danych

Dane do faktury:

NABYWCA

Nazwa

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP

ODBIORCA

Nazwa

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

NIP
UWAGI

Osoba prywatna zobowiązuje się dokonać płatności za udział w szkoleniu do dnia szkolenia, przelewem na konto podane poniżej.

Szkoła/placówka zobowiązuje się dokonać płatności za udział w szkoleniu przelewem na konto podane w rachunku, który zostanie dostarczony podczas szkolenia, w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania.

W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik/instytucja kierująca zobowiązuje się do całkowitego pokrycia jego kosztów.

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, ulica Osiedle 1 Maja 16A
Konto: 53 1560 1094 2125 0085 5219 0005

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Wpisz kod captcha

Wzór wypełnionego druku przelewu

Wzór druku przelewu