Powiatowy konkurs objęty patronatem spółki Barosz Gwimet Sp. z o.o. rozstrzygnięty

System – Barosz Gwimet Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które po raz kolejny objęło patronat nad konkursem zawodowym dla uczniów i słuchaczy naszego powiatu. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprojektować oraz wykonać na frezarce CNC logo swojej firmy.

W finale zmierzyli się uczniowie klasy drugiej i trzeciej kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz uczeń klasy drugiej kształcący się w zawodzie technik mechatronik. Uczestników konkursu wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem pan Ryszard Witański nauczyciel PCKZiU kształcący w zawodzie operatora obrabiarek skrawających. Efekty pracy uczniów oceniał Pan Jarosław Kondys, kierownik kontroli jakości spółki Barosz Gwimet Sp. z o.o. oraz dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani Danuta Mielańczyk. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie. Zwycięzcą konkursu został ostatecznie Damian Ziębińki. Drugie miejsce zajął Wojciech Dembek a trzecie Wojciech Strączek. Wszyscy laureaci są uczniami PCKZiU. Serdecznie gratulujemy.

Warto także dodać, że konkurs został zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.

Wszyscy uczestnicy swoje zadania praktyczne wykonali w nowoczesnych pracowniach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Nagrodą główną w konkursie dla absolwentów jest umowa o pracę na czas nieokreślony w spółce System – Barosz Gwimet Sp. z o.o., zaś dla uczniów klas programowo niższych płatny staż wakacyjny.