Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnejProjekt „Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej”, realizowany przez PODN, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

 

Wsparciem zostanie objętych 160 nauczycieli jednostek oświatowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego oraz 14 pracowników Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

 

W ramach projektu przewidziano:
- szkolenia e-learningowe lub blended learningowe dla nauczycieli
- konsultacje dla nauczycieli
- przygotowanie publikacji I materiałów metodyczno-dydaktycznych
- utworzenie Wirtualnego Punktu Doradztwa
- szkolenia dla kadry PODN

 

Tematy szkoleń dla nauczycieli:
„Organizacja procesu kształcenia i wychowania”, 7 godzin, w tym 6 godzin e-learningu i 1 godzina w formie webinaru
„Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej”, 4 godziny, w tym 3 godziny e-learningu i 1 godzina w formie webinaru
„Zintegrowana Platforma Edukacyjna”, 5 godzin, w tym 4 godziny e-learningowe i 1 godzina w formie webinaru
„Metodyka edukacji zdalnej”, 5 godzin, w tym 2 godziny e-learningu i 3 godziny w formie stacjonarnej
„Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów”, 5 godzin, w tym 2 godziny e-learningu i 3 godziny w formie stacjonarnej
 

Udział w projekcie dla zakwalifikowanych uczestników jest bezpłatny.

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekt Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej” w ramach Projektu Grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza i Edukacja Rozwój; oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Grantodawca to Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie, który realizuje projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

 

Rekrutacja trwa od 21 kwietnia 2021 do dnia 07 maja 2021 lub do momentu zrekrutowania 160 uczestników/uczestniczek.

 

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego tj. do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 44-304 Wodzisław Śląski, ulica Osiedle 1 Maja 16A lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail (z późniejszym dosłaniem ich oryginałów).

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE? Pobierz instrukcję

 

 

DOKUMENTACJA - koniecznie proszę wydrukować z kolorze

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pobierz plik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU Pobierz plik

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego Kandydata/tki  OŚWIADCZENIA KANDYDATA/TKI DO PROJEKTU Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego Kandydata/tki  ANKIETA REKRUTACYJNA Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego Kandydata/tki  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pobierz plik

Załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego Kandydata/tki  OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM Pobierz plik

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W SZKOLE LUB PRZEDSZKOLU Z TERENU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Pobierz plik

 

PLAKATW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę prywatności i wykorzystania plików cookies